flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Основні завдання структурних підрозділів суду

17 травня 2018, 10:35

Витяг з Положення про Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення:

 Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення здійснення правосуддя по справах про адміністративні правопорушення;

2.2 Забезпечення своєчасного розгляду справ про адміністративні правопорушення.

2.3 Реєстрація у автоматизованій системі адміністративних матеріалів, в тому числі подань, що стосуються виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, та їх автоматизований розподіл між суддями.

2.4 Внесення до автоматизованої системи документообігу суду даних та контроль ведення електронних обліково-статистичних карток іншими працівниками суду.

2.5 Облік та зберігання справ про адміністративні правопорушення за поточний рік.

2.6 Підготовка та направлення справ до судів апеляційної та касаційної інстанцій.

2.7 Звернення судових рішень до виконання, контроль за їх виконанням.

2.8 Складання звітів судової статистики.

2.9 Контроль за своєчасною передачею судових справ до Відділу.

2.10 Підготовка та передача судових справ та іншої документації до архіву суду.

2.11 Участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.

2.12 Контроль за станом справ, що направляються за межі суду.

2.13 Інформаційно-довідкове обслуговування відвідувачів, в тому числі по телефону.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Організація забезпечення здійснення правосуддя по справах про адміністративні правопорушення, та своєчасного розгляду вказаних справ.

3.2 Здійснення реєстрації у автоматизованій системі документообігу суду матеріалів, заяв, подань у справах про адміністративні правопорушення, та їх автоматизований розподіл між суддями. Забезпечення своєчасної передачі судових справ суддям для розгляду.

3.3 Своєчасне та достовірне внесення до автоматизованої системи документообігу суду даних та контроль ведення електронних обліково-статистичних карток іншими працівниками суду.

3.4 Ведення обліку та зберігання справ про адміністративні правопорушення за поточний рік.

3.5 Своєчасна та належна підготовка та направлення справ до судів апеляційної та касаційної інстанцій, інших судів за підсудністю, експертних установ тощо.

3.6 Звернення судових рішень до виконання, відкликання виконавчих документів, контроль за виконанням вказаних судових рішень.

3.7 Своєчасне та якісне складання звітів судової статистики з розгляду справ про адміністративні правопорушення, надання аналітичних довідок щодо складених звітів.

3.8 Здійснення контролю за своєчасною передачею судових справ до Відділу після розгляду справ суддями, ознайомлення зі справами працівників суду тощо.

3.9 Здійснення своєчасної підготовки та передачі судових справ та іншої документації до архіву суду.

3.10 Здійснення контролю за станом справ (наявність опису, належне прошиття справи, заповнення усіх форм тощо), що направляються за межі суду.

3.11 Здійснення інформаційно-довідкового обслуговування відвідувачів, в тому числі по телефону, надання відповідей на звернення, а також  узагальнень, що стосуються роботи Відділу.

3.12 Забезпечення ведення обліку, опрацювання і збереження статистичних даних про розгляд цивільних і адміністративних справ.

3.13 Внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи відділу.

3.14 Забезпечує своєчасну видачу копій судових рішень, виконавчих листів, матеріалів судових справ для ознайомлення.

3.15 Забезпечує своєчасне та якісне надання відповідей на звернення громадян, юридичних осіб, що стосуються роботи Відділу.

3.16 Забезпечує ведення облікових журналів згідно з номенклатурою справ суду.

3.17 Здійснює контроль за справлянням судового збору

3.17 За дорученням голови суду, заступника голови суду, керівника апарату та його заступників виконує інші завдання.

 Витяг з Положення про Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ:

Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення здійснення правосуддя по справах, що розглядаються в порядку кримінального судочинства;

2.2 Забезпечення своєчасного розгляду кримінальних справ (проваджень).

2.3 Реєстрація у автоматизованій системі кримінальних проваджень (скарг, клопотань тощо) та їх автоматизований розподіл між суддями.

2.4 Внесення до автоматизованої системи документообігу суду даних та контроль ведення електронних обліково-статистичних карток іншими працівниками суду.

2.5 Облік та зберігання кримінальних проваджень, речових доказів.

2.6 Підготовка та направлення проваджень до судів апеляційної та касаційної інстанцій.

2.7 Звернення судових рішень до виконання та відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.

2.8 Складання звітів судової статистики.

2.9 Контроль за своєчасною передачею судових справ до Відділу.

2.10 Підготовка та передача судових справ та іншої документації до архіву суду.

2.11 Участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.

2.12 Контроль за станом справ, що направляються за межі суду.

2.13 Інформаційно-довідкове обслуговування відвідувачів, в тому числі по телефону.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Організація забезпечення здійснення правосуддя по справах, що розглядаються в порядку кримінального судочинства та своєчасного розгляду кримінальних проваджень (справ).

3.2 Здійснення реєстрації у автоматизованій системі документообігу суду кримінальних проваджень (скарг, клопотань тощо) та їх автоматизований розподіл між суддями. Забезпечення своєчасної передачі судових справ суддям для розгляду.

3.3 Своєчасне та достовірне внесення до автоматизованої системи документообігу суду даних та контроль ведення електронних обліково-статистичних карток іншими працівниками суду.

3.4 Ведення обліку та зберігання кримінальних проваджень.

3.5 Своєчасна та належна підготовка та направлення проваджень до судів апеляційної та касаційної інстанцій, органів досудового розслідування, експертних установ тощо.

3.6 Звернення судових рішень до виконання, відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання, здійснення постійного контролю за виконанням судових рішень .

3.7 Своєчасне та якісне складання звітів судової статистики з розгляду справ кримінального провадження, надання аналітичних довідок щодо складених звітів.

3.8 Здійснення контролю за своєчасною передачею судових справ до Відділу після розгляду справ суддями, ознайомлення зі справами працівників суду тощо.

3.9 Здійснення своєчасної підготовки та передачі судових справ та іншої документації до архіву суду.

3.10 Здійснення контролю за станом справ (наявність опису, належне прошиття справи, заповнення усіх форм тощо), що направляються за межі суду.

3.11 Здійснення інформаційно-довідкового обслуговування відвідувачів, представників органів досудового розслідування, в тому числі по телефону, надання відповідей на звернення, а також  узагальнень, що стосуються роботи Відділу.

3.12 Забезпечення ведення обліку, опрацювання і збереження статистичних даних про розгляд кримінальних проваджень (справ).

3.13 Внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи відділу.

3.14 Забезпечує своєчасну видачу копій судових рішень, матеріалів судових справ для ознайомлення, виконавчих листів.

3.15 Забезпечує своєчасне та якісне надання відповідей на звернення громадян, юридичних осіб, представників органів досудового розслідування, що стосуються роботи Відділу.

3.16 Забезпечення роботи з речовими доказами: облік, зберігання та виконання відповідно до судових рішень.

3.17 Забезпечує ведення облікових журналів згідно з номенклатурою справ суду.

3.18 За дорученням голови суду, заступника голови суду, керівника апарату та його заступників виконує інші завдання.

  Витяг з Положення про Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ: 

 Основними завданнями відділу є:

2.1 Забезпечення здійснення правосуддя по справах, що розглядаються в порядку цивільного та адміністративного судочинства;

2.2 Забезпечення своєчасного розгляду цивільних та адміністративних справ.

2.3 Реєстрація у автоматизованій системі цивільних та адміністративних справ, в тому числі заяв, скарг, тощо, та їх автоматизований розподіл між суддями.

2.4 Внесення до автоматизованої системи документообігу суду даних та контроль ведення електронних обліково-статистичних карток іншими працівниками суду.

2.5 Облік та зберігання цивільних і адміністративних справ за поточний рік.

2.6 Підготовка та направлення справ до судів апеляційної та касаційної інстанцій.

2.7 Звернення судових рішень до виконання.

2.8 Складання звітів судової статистики.

2.9 Контроль за своєчасною передачею судових справ до Відділу.

2.10 Підготовка та передача судових справ та іншої документації до архіву суду.

2.11 Участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.

2.12 Контроль за станом справ, що направляються за межі суду.

2.13 Інформаційно-довідкове обслуговування відвідувачів, в тому числі по телефону.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Організація забезпечення здійснення правосуддя по справах, що розглядаються в порядку цивільного і адміністративного судочинства та своєчасного розгляду вказаних справ.

3.2 Здійснення реєстрації у автоматизованій системі документообігу суду цивільних і адміністративних справ, заяв, скарг тощо, та їх автоматизований розподіл між суддями. Забезпечення своєчасної передачі судових справ суддям для розгляду.

3.3 Своєчасне та достовірне внесення до автоматизованої системи документообігу суду даних та контроль ведення електронних обліково-статистичних карток іншими працівниками суду.

3.4 Ведення обліку та зберігання цивільних і адміністративних справ за поточний рік.

3.5 Своєчасна та належна підготовка та направлення справ до судів апеляційної та касаційної інстанцій, інших судів за підсудністю, експертних установ тощо.

3.6 Звернення судових рішень до виконання, відкликання виконавчих документів.

3.7 Своєчасне та якісне складання звітів судової статистики з розгляду справ цивільного та адміністративного судочинства, надання аналітичних довідок щодо складених звітів.

3.8 Здійснення контролю за своєчасною передачею судових справ до Відділу після розгляду справ суддями, ознайомлення зі справами працівників суду тощо.

3.9 Здійснення своєчасної підготовки та передачі судових справ та іншої документації до архіву суду.

3.10 Здійснення контролю за станом справ (наявність опису, дисків, належне прошиття справи, заповнення усіх форм тощо), що направляються за межі суду.

3.11 Здійснення інформаційно-довідкового обслуговування відвідувачів, в тому числі по телефону, надання відповідей на звернення, а також  узагальнень, що стосуються роботи Відділу.

3.12 Забезпечення ведення обліку, опрацювання і збереження статистичних даних про розгляд цивільних і адміністративних справ.

3.13 Внесення пропозицій щодо вдосконалення роботи відділу.

3.14 Забезпечує своєчасну видачу копій судових рішень, виконавчих листів, матеріалів судових справ для ознайомлення.

3.15 Забезпечує своєчасне та якісне надання відповідей на звернення громадян, юридичних осіб, що стосуються роботи Відділу.

3.16 Забезпечує ведення облікових журналів згідно з номенклатурою справ суду.

3.17 Здійснює контроль за справлянням судового збору

3.17 За дорученням голови суду, заступника голови суду, керівника апарату та його заступників виконує інші завдання.

Витяг з Положення про Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія):

 Основними завданнями відділу є:

2.1. Щоденний протягом робочого часу оперативний прийом, реєстрація у автоматизованій системі документообігу суд та розподіл вхідної кореспонденції, що подається або надходить до суду.

2.2. Забезпечення організації та контролю за станом здійснення діловодства суду.

2.3. Організація проведення прийому громадян відповідальними працівниками Відділу та керівництвом суду.

2.4  Ведення довідково-інформаційної роботи.

2.5  Контроль за своєчасним виконанням документів.

2.6  Контроль та забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян.

2.7  Забезпечення зберігання документів за визначеною номенклатурою суду.

2.8 Інформування керівництва суду про стан виконання документів, щодо реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції суду.

2.9 Зберігання печатки та штампів суду, контроль правильності їх використання.

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Забезпечує щоденний протягом робочого часу оперативний прийом кореспонденції, що надходить або подається до суду.

3.2. Здійснює первинне (експедиційне) опрацювання вхідних документів і справ, реєстрацію вхідних, вихідних і внутрішніх документів в автоматизованій системі документообігу суду, готує документи до відправлення.

3.3  Організовує документообіг в суді, формування справ, їх зберігання та підготовку до передавання на зберігання до архіву суду.

3.4 Регулює проходження документів в суді і виконання документів у встановлені строки.

3.5 Здійснює контроль за строками виконання документів, здійснює контроль за роботою з документами у структурних підрозділах, здійснює контроль за правильністю оформлення і формування у структурних підрозділах суду справ.

3.6  Забезпечує організацію та ведення прийому громадян відповідальними працівниками Відділу та керівництвом суду.

3.7  Здійснює інформаційно-довідкове обслуговування відвідувачів, в тому числі по телефону.

3.8  Узагальнює інформацію про хід і результати виконання документів, за потреби інформує керівника апарату суду з вказаних питань.

3.9   Забезпечує та організовує роботу архіву суду, укомплектування архіву, здійснює облік документів архіву та здійснює контроль за додержанням працівниками суду вимого щодо ведення діловодства.

3.10 Забезпечує своєчасне відправлення вихідної кореспонденції та її реєстрацію в електронних картках.

3.11 Забезпечує організацію користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів фізичним та юридичним особам.

3.12 Приймає від структурних підрозділів суду на зберігання до архіву суду документи з різними видами матеріальних носіїв інформації.

3.13 На сучасних методологічних засадах створює та вдосконалює довідковий апарат до архівних документів, що зберігаються в архіві суду.

3.14  Здійснює контроль за станом справ, що направляються за межі суду.

3.15  Веде номенклатурні справи по роботі Відділу, подає пропозиції керівнику апарату суду щодо складання номенклатури справ.

3.16  Здійснює зберігання печатки та штампів суду, контролює правильність їх використання.

3.17  За дорученням голови суду, заступника голови суду, керівника апарату та його заступників виконує інші завдання.

 Витяг з положення про Відділ кадрової роботи та управління персоналом:

 Основними завданнями відділу управління персоналом є:

2.1 Реалізація державної політики з питань управління персоналом в суді.

2.2 Забезпечення здійснення керівником апарату суду своїх повноважень з питань управління персоналом.

2.3 Забезпечення організаційного розвитку.

2.4 Добір персоналу суду.

2.5 Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності.

2.6 Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.7 Надання методичної допомоги з кадрових питань.

2.8 Документальне оформлення вступу на державну і патронатну службу, їх проходження та припинення.

2.9 Ведення електронної системи «Кадри WEB».

 Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Організовує роботу щодо розробки структури суду.

3.2 Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної і патронатної служби.

3.3 Вносить пропозиції керівнику апарату з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

3.4 Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника апарату суду з питань управління персоналом.

3.5 Контролює розроблення посадових інструкцій працівників суду, які затверджує керівник апарату суду, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.

3.6 Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.

3.7 Вивчає потребу суду в персоналі на вакантні посади та вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду.

3.8 Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

3.9 Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».

3.10 Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

3.11 За дорученням керівника апарату суду перевіряє дотримання вимог законодавства про працю, державну та патронатну службу, правил внутрішнього службового розпорядку суду.

3.12 Організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

3.13  Опрацьовує штатний розпис суду;

3.14 Спільно з відділом планування, фінансування та звітності організовує роботу щодо мотивації персоналу суду;

3.15 Забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;

3.16 Здійснює контроль за виконанням працівниками суду трудової дисципліни;

3.17 Організовує проведення внутрішніх навчань та здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату суду;

3.18 Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику апарату суду;

3.19 Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

3.20 Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує кількісний та якісний склад персоналу суду;

3.17 Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів суду;

3.18 Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та присвоєнням рангів державних службовців.

3.19 Здійснює контроль за додержанням Кодексу законів про працю України, Законів України «Про державну службу», «Про судоустрій і статус суддів», «Про запобігання корупції», та інших актів законодавства з питань управління персоналом;

3.20 Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

3.21 Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

3.22 Ознайомлює працівників апарату суду з правилами внутрішнього службового розпорядку суду, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

3.23 Оформляє і видає службове посвідчення та довідки з місця роботи працівника, виписки з трудових книжок, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності, здійснюючи відповідний облік та контроль;

3.24 Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення та звільнення з посад персоналу суду;

3.25 Формує графік відпусток, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу суду, контролює їх подання та веде облік;

3.26 Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) персоналу суду.

3.27 Готує розпорядчі документи про відрядження суддів та персоналу суду.

3.28 Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу суду.

3.29 Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

3.30 В межах своєї компетенції бере участь у розробці структури апарату суду, штатних розписів, правил внутрішнього службового розпорядку, положення про преміювання, здійснює розроблення посадових інструкцій в суді.

3.31 Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями і суддями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

3.32 Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних.

3.33 Готує відповіді на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом.

3.34 Забезпечує організацію роботи дисциплінарної комісії суду.

3.35 Забезпечує належне та своєчасне внесення відомостей до електронної системи «Кадри WEB», автоматизованої системи документообігу суду КП «Д-3».

3.35 Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 Витяг з Положення про Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства:

 Основними завданнями відділу є:

2.1. Аналіз та узагальнення судової практики розгляду кримінальних, цивільних і адміністративних справ та справ про адміністративні правопорушення судом.

2.2.  Підготовка пропозицій щодо застосування законодавства.

2.3. Аналіз стану практики застосування законодавства України судом.

2.4. Аналіз сукупності показників, отриманих внаслідок статистичних спостережень або обробки статистичних даних.

2.5. Організація формування статистичної звітності.

2.6. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суду.

2.7. Ведення кодифікації та збереження нормативно-правових актів у суді.

2.8.  Забезпечення функціонування бібліотеки суду, в тому числі електронної (за наявності).

2.9. Забезпечення систематизації та обліку звернень громадян, підприємств, установ та інших організацій, надання відповідей на такі звернення, в тому числі щодо доступу до публічної інформації, адвокатські і депутатські запити.

2.10. Забезпечення систематизації та обліку нарядів, що стосуються діяльності суду.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. аналізує та узагальнює судову практику розгляду кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення згідно з планом роботи суду, за дорученням голови суду, його заступників, керівника апарату суду;

3.2. готує проекти відповідних підсумкових документів за результатами  аналізу та узагальнення матеріалів судової практики;

3.3. формує огляди статистичних показників, про підсумки діяльності суду;

3.4. організовує формування статистичної звітності про розгляд кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення судом;

3.5. забезпечує надання статистично-аналітичної інформації;

3.6. координує роботу з питань ведення судової статистики з відповідним підрозділом Державної судової адміністрації України, територіальним управлінням Державної судової адміністрації України;

3.7. готує документи з питань, що належать до компетенції відділу;

3.8. здійснює заходи щодо систематизації чинного законодавства, ведення кодифікації та збереження нормативно-правових актів у суді;

3.9. визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників Відділу з питань, що належать до його компетенції;

3.10. забезпечує ведення діловодства за матеріалами аналізів і узагальнень судової практики, обліково-статистичної документації;

3.11. забезпечує своєчасне та якісне надання відповідей на звернення до суду громадян, підприємств, установ та інших організацій, в тому числі щодо доступу до публічної інформації, адвокатські і депутатські запити, здійснює облік та систематизацію цих звернень;

3.12. забезпечує належне ведення нарядів суду, що відноситься до діяльності суду, в тому числі листування з державними органами та установами;

3.13. за дорученням голови суду, заступника голови суду, керівника апарату та його заступників виконує інші завдання.