flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Структура суду

17 травня 2018, 10:33

Структура суду складається з двох основних частин: судового корпусу, тобто професійних суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя у відповідних справах, та апарату суду, який здійснює організаційні заходи для здійснення правосуддя.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду.

Структура і штатна чисельність апарату суду за погодженням із головою суду затверджується Територільним управління Державної судової адміністрації у м. Києві в межах видатків на утримання відповідного суду.

До апарату Оболонського районного суду м. Києва входять керівник апарату суду та його заступники, начальники відділів, головні спеціалісти, провідні спеціалісти, старші секретарі суду, секретарі суду, секретарі судового засідання, судові розпорядники, посади, які віднесено до категорії посад патронатної служби, а саме: помічник голови суду, помічники та помічники суддів, а також діловоди, експедитор, водій, завідувач господарством, робітник, прибиральниці.

Апарат Оболонського районного суду м. Києва складається із 6 відділів, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату Оболонського районного суду м. Києва: Відділ кадрової роботи та управління персоналом; Відділ документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія); Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства; Відділ організаційного забезпечення розгляду цивільних і адміністративних справ; Відділ організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ; Відділ організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір державних службовців здійснюється на конкурсній основі.

Кожен суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Судді самостійно здійснюють добір помічників.

Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.