flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади секретаря судових засідань

11 листопада 2019, 12:14

Додаток № 1

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Наказом керівника апарату

Оболонського районного суду

міста Києва

№ 392/а від 11.11.2019 р.

 

                           М.В. Шаровар

 

УМОВИ 
проведення конкурсу

 на зайняття вакантної посади (категорія В) постійної вакантної посади секретаря судового засідання Оболонського районного суду міста Києва

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформляє заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.

Здійснює оформлення та розміщення на стендах суду списків справ, призначених до розгляду.

Перевіряє наявність та з’ясовує відсутність осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому по справі.

Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.

Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.

Веде журнал судового засідання , протокол судового засідання.

Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.

Здійснює заходи щодо вручення копії вироку засудженому або виправданому відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, за дорученням судді здійснює заходи щодо дачі підсудних або засудженим підписки про невиїзд.

Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.

Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.

Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

Здійснює контроль за підготовкою судових засідань, які проводяться під головуванням судді, контролює своєчасність повідомлення про час і місце проведення судових засідань осіб, які беруть участь у справі.

Виконує роботу КП «Д-3» з документами по справах, відповідно до прав користувача автоматизованої системи документообігу затверджених наказом керівника апарату суду розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, а саме своєчасне внесення до автоматизованої системи документообігу суду достовірних даних, які стосуються конкретної справи, про що несуть особисту відповідальність за її достовірність.

Веде контроль за своєчасною доставкою в суд конвойної службою осіб, які перебувають під вартою.

За дорученням голови суду або судді, головуючого у справі, здійснює ознайомлення учасників процесу з матеріалами судових справ.

Веде журнал розгляду судових справ та матеріалів суддею та контрольний журнал судових справ та матеріалів переданих для розгляду судді.

Виконує інші доручення голови суду, судді, керівника апарату, його заступника, що стосуються організації розгляду судових справ.

Умови оплати праці

згідно штатного розпису.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

призначення на посаду – безстрокове.

Перелік інформації, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

2) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження наявності відповідного ступеня освіти;

5) підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

6) відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно з вимогами, передбаченими статтею 20 цього Закону, та іншими умовами конкурсу.

Строк подання документів для участі в конкурсі до                 25 листопада 2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

28.11.2019 року початок о 10-00 годині у 12 каб. Оболонського районного суду міста Києва за адресою:  м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 2-Є.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Начальник Відділу кадрової роботи та управління персоналом Боровська Ганна Геннадіївна тел. (044) 426-45-65 inbox@ob.ki.court.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

наявність вищої освіти ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»

 

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

2

Ділові якості

Діалогове спілкування (письмове і усне), вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість, здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, навички розв’язання проблем, уміння працювати в команді 

3

Особисті якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація та саморозвиток, орієнтація та обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях, неупередженість

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

 2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

Типової посадової інструкції секретаря судового засідання, Положення про апарат суду,  Інструкція

з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної Республіки Крим та вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Положення про автоматичну систему документообігу суду.